BELANJAWAN 2023 memperuntukkan RM388.1 bilion dengan RM289.1 bilion untuk belanja mengurus, RM99 bilion bagi belanja pembangunan dan termasuk RM2 bilion simpanan luar jangka.

CUKAI

* Kerajaan bercadang memperkenal Cukai Barangan Mewah mulai tahun ini dengan had nilai tertentu mengikut jenis barang mewah.

* Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) belum dicadang dilaksanakan.

* Mengkaji untuk memperkenalkan Cukai Keuntungan Modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai oleh syarikat mulai tahun 2024 pada kadar yang rendah. 

* Mengenakan duti eksais ke atas produk cecair atau gel mengandungi nikotin yang digunakan untuk rokok elektronik dan vape.

* Program pengakuan secara sukarela iaitu pengampunan ke atas penalti 100 peratus akan diberikan bagi pengakuan sukarela mulai 1 Jun 2023 hingga 31 Disember 2024.

PERDANA Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan menunjukkan beg mempunyai dokumen Belanjawan 2023 sebelum membentangkannya di Parlimen, semalam. – UTUSAN/FARIZ RUSADIO

EKONOMI RAKYAT

* Kadar cukai PMKS ke atas pendapatan bercukai bagi RM150,000 pertama dikurangkan daripada 17 peratus kepada 15 peratus.

* Peruntukkan RM50 juta ringgit bagi membina baharu dan menaik taraf melibat 3,000 gerai dan kiosk sebagai kemudahan penjaja kecil berniaga di lokasi tumpuan seluruh negara.

* Kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan untuk manfaat usahawan PMKS dengan nilai keseluruhan sehingga RM40 bilion.

 

MUSIBAH BENCANA

* NADMA disediakan RM150 juta ringgit antara lainnya untuk keperluan aset, sistem amaran dan bantuan bencana kepada rakyat yang terkesan.

* Angkatan Tentera Malaysia, Bomba dan RELA juga disediakan RM50 juta bagi menyediakan peralatan dan aset untuk menghadapi bencana.-

* Peranan komuniti turut diperkasa sebagai kumpulan awal ketika bencana. Kerajaan menyediakan RM20 juta ringgit di bawah Geran Pertubuhan Prihatin Komuniti untuk manfaat 2,000 persatuan penduduk.

 

PELABURAN BERIMPAK TINGGI

* Prosedur menjalankan perniagaan ditambahbaik bagi mengurangkan birokrasi termasuk memberikan insentif kepada Pihak Berkuasa Tempatan yang memudah cara pelaksanaan pelaburan yang telah diluluskan bagi memastikan usaha pelaburan dapat dipercepat.

* Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 akan diumumkan pada suku ketiga 2023 untuk melakar hala tuju pembangunan perindustrian yang bertumpukan aktiviti berkualiti tinggi dan pengambilan bakat tempatan.

* Kerajaan akan menyelaras kerjasama antarabangsa dengan syarikat multinasional asing untuk menyediakan peluang perantisan di negara pemegang biasiswa menuntut. Pelajar ini juga dibenarkan untuk menyempurnakan bon perkhidmatan mereka dengan syarikat tersebut.

* Bank Pembangunan Malaysia Berhad menyediakan sehingga 6 bilion ringgit pembiayaan strategik khusus untuk menggalakkan agenda mampan dan automasi selain sokongan dalam bentuk ekuiti dan modal kerja pusingan kepada syarikat berpotensi tinggi yang masih terjejas dengan Covid-19.

* Kerajaan bercadang untuk membesarkan dan meningkatkan keupayaan Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang dan Lapangan Terbang Subang.

* Menyokong projek pembangunan Pelabuhan Sanglang di Perlis bagi mengendalikan kargo petroleum dan kargo pukal yang akan memberi nilai tambah kepada ekonomi Perlis.

* Kerajaan mendukung cadangan pembangunan pelabuhan utama di Pulau Carey oleh pihak swasta sekali gus memperkukuh pelabuhan Klang sebagai pelabuhan hab utama untuk rantau Asia Tenggara.

 

KEWANGAN ISLAM

* Bermula 2024, aset simpanan syariah akan diasingkan sepenuhnya bagi memberi pulangan yang kompetitif kepada 1.25 juta ahli KWSP yang memiliki akaun syariah.

* Kerajaan telah menerima komitmen swasta untuk mewujudkan Wakaf MADANI dengan aset-aset bernilai lebih RM1 bilion ringgit. 

* Jawatankuasa Nasional Tanah Wakaf diwujudkan dengan objektif wakaf menyumbang 20 peratus pengembangan sektor kewangan sosial Islam menjelang 2030.

 

KETELUSAN PEROLEHAN KERAJAAN

* Membentangkan semula Akta Perolehan Kerajaan.

* Kerajaan bercadang meminda dan membentangkan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat.

 

Isu sekolah daif dan sekolah yang tidak mempunyai kemudahan pembelajaran yang baik sudah berpanjangan sejak sekian lama.

PRASARANA RAKYAT

* Kerajaan menyasarkan menyiapkan dengan kadar segera pembaikan bagi 400 klinik daif dan 380 sekolah daif dengan peruntukan sebanyak RM1.2 bilion.

* RM2.7 bilion ringgit untuk menyelenggarakan dan menaik taraf jalan persekutuan.

 

ISU MUFLIS RAKYAT

* Kerajaan akan meminda Akta Insolvensi 1967 supaya kes muflis dapat dilepaskan secara automatik pada masa yang singkat. Sementara menunggu pindaan, kes-kes kecil yang hutangnya kurang RM50,000 yang memenuhi syarat akan dilepaskan serta-merta mulai 1 Mac ini.

* Menyasarkan 130,000 rakyat dilepaskan daripada status muflis dengan lulusnya pindaannya.

 

REFORMASI INSTITUSI

* Mereformasi institusi perkhidmatan awam yang dilihat mempunyai pertindihan kuasa dan fungsi yang hampir sama.

* Penstrukturan semula institusi yang memperkasa pegangan pelaburan Bumiputera.

* Semakan semula ke atas pakej saraan ketua eksekutif dan pengurusan tertinggi syarikat dan badan berkanun pada kadar yang lebih munasabah.

 

PERKUKUH TVET

* Perkeso akan menyediakan insentif kepada majikan yang menggaji 17,000 graduan khususnya TVET sebanyak RM600 sebulan selama tiga bulan sebagai tambahan kepada gaji yang ditawarkan.

* Syarikat-syarikat Berkaitan Kerajaan akan menawarkan 35 ribu peluang kerjaya kepada belia, graduan TVET selain kumpulan rentan dan veteran.

 

PELANCONGAN

* Kerajaan memperuntukkan RM250 juta untuk mempromosi pelancongan.

 

INFRASTRUKTUR RAKYAT

* Menambah baik kemudahan jaringan lebuhraya ke Pengerang melalui pembinaan lorong memotong di Senai Desaru Expressway. 

* Kerajaan juga bersetuju melaksanakan projek naik taraf Lebuhraya Utara Selatan di dari Yong Peng Utara ke Senai Utara-Fasa 1, Johor daripada empat kepada enam lorong dengan kos RM525 juta secara berfasa.

 

AGENDA DIGITAL

* Kerajaan akan mempercepat pelaksanaan projek JENDELA sebagai usaha nasional menyediakan kemudahan jaringan internet.

* Sejumlah RM100 juta disediakan di bawah Skim Geran Pendigitalan PKS dan penjaja kecil.

* Sejumlah RM1 bilion juga tersedia sebagai dana pembiayaan di bawah BNM untuk membantu PMKS mengautomasikan proses perniagaan dan mendigitalkan operasi.

 

PERANAN AGENSI DAN SYARIKAT KERAJAAN

* GLC antaranya Khazanah dan KWSP akan melabur dalam syarikat-syarikat pemula tempatan yang inovatif dan berpertumbuhan tinggi dengan nilai pelaburan RM1.5 bilion.

* RM40 juta disediakan di bawah Malaysia Coinvestment Fund (MyCIF) sebagai dana padanan yang menyokong kaedah pendanaan alternatif.

* Sumbangan sosial korporat sehingga RM250 juta bagi menumpukan usaha membantu golongan rakyat termiskin termasuk komuniti miskin bandar bagi meningkatkan mutu kehidupan.

 

MENITIKNOKTAH KEMISKINAN

* Kerajaan akan melaksanakan Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR) yang akan menumpukan kepada pengupayaan golongan miskin supaya meningkatkan potensi pendapatan.

 

MENGURANGKAN KOS SARA HIDUP

* Kerajaan tahun ini menyediakan sehingga RM64 bilion dalam bentuk subsidi, bantuan serta insentif.

* Jualan Rahmah yang menawarkan barangan asas dengan harga sehingga 30 peratus lebih murah berbanding pasaran. Kerajaan menyediakan RM100 juta untuk menjayakan program ini di setiap 222 kawasan Parlimen.

* Isi rumah pendapatan kurang RM2,500 layak terima sumbangan sehingga RM2,500 ringgit bergantung kepada bilangan anak.

* Kerajaan juga akan memberi sumbangan tambahan 600 ringgit kepada isi rumah penerima STR termiskin mengikut data e-Kasih.

* 2 juta orang belia 18 hingga 20 tahun, Kerajaan akan menawarkan kredit e-Tunai Belia Rahmah berjumlah 200 ringgit dengan peruntukan RM400 juta.

* Sumbangan tunai turut diberikan kepada pesawah padi sebanyak RM200 ringgit sebulan untuk tempoh tiga bulan atau semusim melibatkan 240,000 pesawah dengan peruntukan RM228 juta.

* BERNAS turut bersetuju membuat perkongsian keuntungan daripada import beras dengan menyumbang 30 peratus keuntungan bersih kepada pesawah padi.

* Menaikkan Paras Harga Pengaktifan Insentif Pengeluaran Getah daripada RM2.50 kepada RM2.70 sekilogram dengan peruntukan RM350 juta.

* Menaikkan sumbangan musim tengkujuh daripada RM600 kepada RM800 untuk tempoh empat bulan.

 

KELANGSUNGAN M40

* Bermula 2023, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 2 peratus melibatkan banjaran lebih RM35,000 hingga RM100,000.

 

KESIHATAN

* RM3 bilion bagi lebih 1,500 lantikan baharu pegawai perubatan, pergigian dan farmasi secara tetap, kontrak.

* Skim Perubatan Madani bagi golongan miskin.

* RM80 juta bagi PeKa B40.

 

KELESTARIAN PENGANGKUTAN

* My50 diteruskan bagi manfaat 180,000 pengguna

* Prasarana perkenal Pas Perjalanan Tanpa Had myBAS50 bagi rakyat Johor Bharu

* RM150 juta bagi program Transformasi Perkhidmatan Bas Henti-Henti (SBST) termasuk ke Melaka, Kuching dan Kota Kinabalu.

 

KEBAJIKAN PENJAWAT AWAM

* RM180 subsidi yuran taska

* RM700 bantuan khas kewangan Aidilfitri

* RM350 bonus pesara kerajaan

* Elaun khas RM100 bagi semua pasukan SAR dalam misi di Turkiye dan Syria.

 

PENDIDIKAN

* 700,000 murid nikmati makanan bermasak dalam Rancangan Makanan Tambahan

* 240,000 murid prasekolah turut terima manfaat

* 50,000 komputer riba untuk institusi pendidikan

* RM 2.3 bilion Untuk memastikan infrastruktur serta kemudahan pembelajaran terbaik di semua sekolah buat anak-anak termasuk naik taraf bangunan serta infrastruktur di 380 buah sekolah yang daif khususnya di Sabah dan Sarawak. – UTUSAN

 

 

The post Apa makna Belanjawan 2023? appeared first on Utusan Malaysia.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *